Ngày 14/11/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì.


 

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì họp Hội đồng thẩm định
 
Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng thẩm định là đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Khoa học công nghệ, Quốc phòng, các Hội: Thủy lợi Việt Nam, Đập lớn Việt Nam, Tưới tiêu Việt Nam và các chuyên gia lĩnh vực thủy lợi và phòng chống thiên tai.
 

Sau khi nghe đại diện Tổng cục Thủy lợi - đơn vị chủ trì lập nhiệm vụ quy hoạch báo cáo nội dung nhiệm vụ lập Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, ý kiến tham gia góp ý của các thành viên Hội đồng và phát biểu kết luận của Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã biểu quyết thông qua thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch.

 
Trong thời gian tới, trên cơ sở Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch do cơ quan thường trực Hội đồng lập. Tổng cục Thủy lợi phối hợp với Tổng cục Phòng, chống thiên tai nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định và chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch theo quy định./.
 
NN 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article