Ngày 29/11, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh và Đoàn công tác của Tổng cục thủy lợi thực địa tại Dự án thủy lợi Sekigawa (thuộc tỉnh Niigata), tìm hiểu, trao đổi với cán bộ của Ban quản lý dự án, lãnh đạo của Hiệp hội tổ chức quản lý cải tạo đất khu vực sông Seki được tạo thành từ 3 tổ chức (bao gồm hệ thống sông Seki, Mizukami và Wada – gọi là LID Seki).

 

 
Đoàn trao đổi với Ban quản lý dự án tưới Sekigawa và lãnh đạo LID khu vực sông Seki (Niigata)

Dự án thủy lợi quốc gia Sekingawa có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 7.118 ha đất, bao gồm đập Sasagamine có chiều cao 48,6m với tổng lượng nước trữ 10,6 triệu m3, dung tích hữu ích 9,2 triệu m3. Ngoài ra, hệ thống còn bao gồm các công trình lấy nước (cống, trạm bơm) và trên 34km kênh dẫn nước tưới. Hiện nay, việc quản lý đập đầu mối do cơ quan nhà nước thực hiện, còn việc quản lý các công trình lấy nước, hệ thống kênh do Hiệp hội tổ chức quản lý cải tạo đất khu vực sông Seki đảm nhận.

Buổi chiều, Đoàn đã thăm dự án dồn điền đổi thửa, tìm hiểu hoạt động của hiệp hội sản xuất Takano. Đây là nơi đã và đang triển khai thực hiện một dự án ứng dụng ICT (thông tin và truyền thông) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đoàn đã trao đổi tìm hiểu cơ chế, chính sách đã và đang được thực hiện đối với người dân, tổ chức sản xuất của người dân trong vùng.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đoàn công tác:

 

Nông nghiệp thông minh đang được triển khai tại Nhật Bản


 Thăm quan công trình lấy nước được điều khiển bằng smart-phone.

 
QLCT
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article