Ngày 13/1, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tổng cục. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

 

 
Quang cảnh tại Hội nghị

 

Căn cứ Quyết định số 42/BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, Tổng cục Thủy lợi đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. Trong đó phân công Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Tổng cục triển khai thực hiện 35 nhiệm vụ Chính phủ, Bộ giao cho Tổng cục chủ trì thực hiện, với những nội dung chủ yếu:

 

(i) Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, luật pháp luật trong lĩnh vực thủy lợi, nước sạch nông thôn để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước tạo động lực mới cho phát triển ngành;

 

(ii) Triển khai xây dựng và thực hiện: Chiến lược thủy lợi Việt Nam, Chiến lược nước sạch nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và các Quy hoạch, Kế hoạch, Chương trình, Đề án;

 

(iii) Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về lĩnh vực quản lý, khai thác công trình thủy lợi, hồ chứa cả nước;

 

(iv) Tăng cường công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước;

 

(v) Nâng cao chất lượng nước công trình cấp nước nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, triển khai nội dung cấp nước an toàn trong Chương trình quốc gia, bảo đảm cấp nước an toàn;

 

vi) Quản lý và xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, sổ tay hướng dẫn, tổng hợp các nghiên cứu, ứng dụng KHCN tiên tiến trong lĩnh vực thủy lợi;

 

(vii) Tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi, vận động quốc tế tài trợ các dự án hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực phục vụ công tác quản lý nhà nước về thủy lợi;

 

(viii)Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm năm 2020 nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, nước sạch nông thôn và bảo đảm sự vận hành an toàn các công trình;

 

(ix) Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cho các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, NSNN, TPCP đảm bảo trình tự thủ tục, đúng pháp luật, đạt yêu cầu kỹ-mỹ thuật, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ giải ngân;

 

(x) Đẩy mạnh cải cách hành chính theo kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục đã được phê duyệt;

 

(xi) Thực hiện tốt và đổi mới công tác dự báo thống kê; thông tin tuyên truyền, thi đua, khen thưởng.

 

Sau khi nghe ý kiến góp ý của lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các đơn vị, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh kết luận: năm 2020 công tác thủy lợi sẽ đối diện với những khó khăn, thách thức mới; biến đổi khí hậu, những hiện tượng cực đoan về thời tiết, khí hậu, như: lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn thường xuyên xảy ra, đe dọa an toàn đập, hồ chứa nước và tăng nguy cơ lũ lụt cho vùng hạ du. Dự báo hạn hán, thiếu nước sản xuất, sinh hoạt, xâm nhập mặn ở nhiều nơi sẽ diễn biến phức tạp, rất khó lường; đòi hỏi toàn ngành phải nỗ lực phấn đấu, tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị, địa phương liên quan cùng vượt qua khó khăn thách thức.

 

Tổng cục trưởng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết, khả thi; chủ động triển khai thực hiện, kịp thời đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề nảy sinh, nhất là về hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạch cho nông thôn…; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, lấy hiệu quả làm thước đo về hoàn thành nhiệm vụ./.

 
VPTC
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article