Ngày 14/01, thừa lệnh Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Lê Thanh Cao đã ký Thông báo số 61/TB-TCTL-KHTC, công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 - vốn đầu tư XDCB theo niên độ năm 2018.
 
Thông tin chi tiết mời xem tại đây./.
 
KHTC
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article