Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi và sự hỗ trợ về trang thiết bị, vật tư của Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã khẩn trương xây dựng phương án phun khử trùng, sát khuẩn toàn bộ hành lang và phòng làm việc ở trụ sở Tổng cục tại số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

  
 
 
 

Ngày 25/3/2020, với các dụng cụ chuyên dụng như máy phun điện, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang và quần áo bảo hộ, các đoàn viên thanh niên đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần tạo môi trường làm việc an toàn cho cán bộ, công chức và người lao động tại Tổng cục Thủy lợi.  

 
 

Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên sẽ tiếp tục tham mưu triển khai nhân rộng hoạt động này cho 02 trụ sở nhà làm việc của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Thủy lợi.

Một số hình ảnh khác:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đoàn Thanh niên TCTL
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article