Đó là chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Nguyễn Văn Tỉnh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19.

 

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến giao ban tháng Tổng cục
 
 
 
 Lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục tham gia họp trực tuyến
 
Để ngăn ngừa sự lây lan của virus Sars-Covi 2, Tổng cục trưởng yêu cầu lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục chấp hành nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 cũng như các văn bản chỉ đạo của Bộ và Tổng cục về phòng chống dịch bệnh.
 

Đặc biệt, trong thời gian này cần hạn chế các cuộc họp chưa thực sự cấp bách, tăng cường họp trực tuyến. Đây là thách thức, đồng thời cũng là cơ hội để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng cục.

 
 
TCTL họp trực tuyến với 5 điểm cầu: Viện KHTLVN, Viện KHTLMN, Viện QHTL, Trường ĐHTL và Cơ sở 2 trường ĐHTL
 

Việc triển khai họp trực tuyến không chỉ giúp an toàn phòng dịch, mà còn giúp tiết kiệm kinh phí tổ chức, chi phí đi lại của các đại biểu; vừa nhanh chóng, lại hiệu quả.

 
 
Cuộc họp trực tuyến giữa TCTL và Cty TNHHMTV KTCTTL Dầu Tiếng - Phước Hòa
VPTC 
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article