Trước diễn biến phức tạp về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 (COVID-19); Thực hiện Thông báo 1391/TB-TCTL-VPTC ngày 29/7/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Tổng cục Thủy lợi đã phối hợp Công đoàn, Văn phòng Tổng cục tổ chức phun thuốc khử trùng trụ sở làm việc nhằm phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Từ ngày 31/7/2020, với các trang, thiết bị chuyên dụng, nhân lực là lực lượng đoàn viên thanh niên của Tổng cục, đã tổ chức thành 8 Tổ công tác (02 người/ tổ) để triển khai xử lý phun hóa chất khử trùng chủ động bằng Cloramin B. Khu vực phun tại hành lang, phòng làm việc ở Trụ sở Tổng cục, góp phần tạo môi trường sạch để bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, công chức và người lao động.

Kế hoạch thực hiện dự kiến kéo dài liên tục trong 2 tháng, thời gian phun thuốc vào các ngày Thứ 6 hằng tuần./.

 

Các đoàn viên thanh niên thực hiện nhiệm vụ phun thuốc khử trùng

Đoàn Thanh niên TCTL

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article