Ngày 18/8, Tổng cục Thủy lợi có công điện số: 1522/CĐ-TCTL-QLCT gửi các tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đề nghị tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn do bão số 4.
Nội dung cụ thể của Công điện: 
 
 
VPTC 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article