Ngày 19/9/2020, Tổng cục Thủy lợi tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại thành phố Điện Biên Phủ về công tác thủy lợi, nước sạch nông thôn và an toàn đập, hồ chứa nước.

Đồng chủ trì cuộc làm việc: Ông Nguyễn Văn Tỉnh- Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên. Tham gia cuộc họp có Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn, Cục Quản lý công trình thủy lợi; đại diện Ngân hàng Thế giới; về phía tỉnh Điện Biên có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan.

 

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Đoàn công tác đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến công tác cấp nước sạch nông thôn, công tác thủy lợi trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể: Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hành Thế giới; đánh giá sự cần thiết và nhu cầu của Tỉnh tham gia dự án Xây dựng hệ thống cấp nước tại vùng cao, vùng khan hiếm nước; triển khai các nội dung của Luật Thủy lợi; quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Kết thúc buổi làm việc ông Nguyễn Văn Tỉnh kết luận:

            - Đề nghị tỉnh khẩn trương kiện toàn hệ thống thủy lợi cơ sở trên địa bàn tỉnh; chủ động tích, trữ nước trong các hồ chứa, sông, hệ thống thủy lợi để phục vụ trong mùa khô; cân đối, chuyển nước, liên kết nguồn nước giữa các hồ chứa, hệ thống thủy lợi nhằm chuyển từ nơi thừa nước sang nơi ít nước, giữa các vùng; rà soát các hồ chứa thủy lợi để nâng tối đa dung tích trữ nhưng vẫn bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

            - Về công tác nước sạch nông thôn đề nghị tỉnh rà soát, củng cố hệ thống quản lý công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn, giảm tỷ lệ công trình kém hiệu quả; chỉ đạo giải quyết vướng mắc thực hiện Chương trình 21 tỉnh theo thẩm quyền, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết các vấn đề khác có liên quan; Tổng cục Thủy lợi ghi nhận kiến nghị của tỉnh về việc bổ sung tỉnh Điện Biên tham gia dự án Xây dựng hệ thống cấp nước tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

NN&NSNT

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article