Ngày 09/10/2020, thực hiện Quyết định số 467/QĐ-TCTL-PCTTr ngày 08/10/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi về việc kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về xả nước thải vào công trình thủy lợi,

Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN và PTNT) phối hợp Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an), Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương kiểm tra việc xả nước thải của Cty Dệt Hopex (Công ty),  địa chỉ Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

 

 

Đoàn kiểm tra điểm xả thải của Cty Dệt Hopex.

 Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đang hoạt động sản xuất bình thường. Qua quan sát ban đầu cho thấy nước thải khi xả vào kênh thủy lợi  sủi bọt trắng.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra hiện trường, lấy mẫu nước thải tại điểm xả thải ra kênh Tứ Thông – Lai Cách (do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương quản lý); đồng thời yêu cầu Công ty dừng ngay việc xả nước thải vào công trình thủy lợi, rà soát việc thực hiện quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, có biện pháp khắc phục để đảm bảo chất lượng nước thải xả vào công trình thủy lợi theo quy định

Đoàn Kiểm tra đã lập biên bản làm việc, niêm phong mẫu nước thải để phân tích, đánh giá chất lượng nước thải làm cơ sở cho việc xử lý theo quy định của pháp luật./.

PCTTr 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article