Công Điện: Về việc tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
 
 Nội dung chi tiết
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article