Về việc tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng, đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 12 khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên
 
 
Chi tiết nội dung Công điện: 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article