CÔNG ĐIỆN: Về việc tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng, đề phòng mưa lớn khu vực Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long
 
 
 Chi tiết Công điện tại đây:
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article