Công điện về việc lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng Bằng Bắc Bộ
 
Tải nội dung Công điện tại đây
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article