Tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ (tính đến 17h00’ ngày 12/01/2021)

 

Ảnh minh họa (Nguồn: báo Nông nghiệp Việt Nam) 
 
           Tình hình nguồn nước

Đợt 1 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu từ 0 giờ 00 ngày 12/1/2021, tính đến 16h mực nước trung bình ngày 12/1 đạt 1,64 m, cao nhất lúc 10h đạt 1,94m.

Tình hình vận hành công trình thủy lợi lấy nước:

Mực nước ngày đầu tiên của Đợt 1 cơ bản điều kiện cho các công trình thủy lợi vận hành, cụ thể như sau:   

 - Các công trình thủy lợi thuộc vùng không ảnh hưởng triều (các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội): Các trạm bơm đã được nâng cấp, hạ thấp cao trình đặt máy và các trạm bơm dã chiến đủ điều kiện hoạt động tốt, các công trình chưa được nâng cấp không đủ điều kiện mực nước để vận hành

- Các công trình thủy lợi thuộc khu vực vùng triều (Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình): Đang tận dụng kỳ triều cường để vận hành.

Tổng cộng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 của 11 tỉnh, thành phố theo kế hoạch là 522.500 ha. Tính đến 16h ngày 12/1/2021, diện tích có nước là 44.430 ha, đạt 8,5%, gồm: Phú Thọ 41%; Ninh Bình 25,1%; Vĩnh Phúc 15,5%; Hải Phòng 10,4%; Nam Định 6,4% các địa phương còn lại đạt từ 1-5%.

(Theo dõi mực nước trực tuyến và cụ thể diện tích có nước của các địa phương tại đây:


Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article