Ngày 15/01/2021, Tổng cục Thủy lợi tổ chức làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi.

Tham gia cuộc họp có Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh.

 

  

Ông Nguyễn Đức Vũ Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi về quy hoạch thủy lợi trên địa bàn Thành phố

Đoàn công tác đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến công tác thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận, cụ thể: Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 1547/QĐ-TTg); quy hoạch tổng thể thoát nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 (Quyết định số 752/QĐ-TTg); định hướng phát triển thủy lợi Thành phố; và kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng các công trình chống ngập cho Thành phố trong thời tới. Đoàn công tác đã đi thăm một số công trình chống ngập trên địa bàn Thành phố.

Vụ NN&NSNT

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article