Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng Đề an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình Chính phủ xem xét trước khi trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp cuối năm 2021. Ngày 10/3/2021, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp- Trưởng Ban soạn thảo đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để thảo luận về các nội dung của Đề án, thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập là đại diện các Bộ/ngành: Văn phòng Chính phủ, Ngoại giao, Quốc Phòng, Công An, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ Tài chính ngân sách của Văn phòng Quốc Hội, Viện Hàn Lâm khoa học công nghệ Việt Nam.

 

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp- Trưởng ban soạn thảo phát biểu tại cuộc họp

Trên cơ sở báo cáo của Tổng cục Thủy lợi về công tác chuẩn bị, dự thảo các nội dung cơ bản Đề án và các vấn đề cần trao đổi, các thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung của dự thảo Đề án, các ý kiến tập trung vào các nội dung gồm: Cơ sơ pháp lý; định nghĩa (khái niệm) an ninh nguồn nước; phạm vi điều chỉnh; quan điểm, mục tiêu và sản phẩm của Đề án.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp- Trưởng ban soạn thảo đánh giá cao các ý kiến đóng góp có tính chuyên sâu, sát với yêu cầu thực tiến về các nội dung liên quan đến an ninh nguồn nước mà dự thảo đã đề cập cũng như các nội dung, vấn đề cần nghiên cứu, xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, đồng thời đề nghị các thành Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến góp ý vào một số nội dung trọng tâm, cụ thể là:

- Về khái niệm: Nghiên cứu, cho ý kiến về khái niệm an ninh nguồn nước đối với đặc thù của Việt Nam trên cơ sở tham khảo các khái niệm an ninh nguồn nước của Liên hợp quốc; tuyên bố cấp Bộ trưởng tại diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 2 (năm 2000) cũng như kết luận của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tại Hội nghị giải trình về “An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn đập” ngày 14/8/2020 để thống nhất và xác định cụ thể các vấn đề trọng tâm mà Đề án cần phải giải quyết.

- Về phạm vi: Căn cứ vào khái niệm về an ninh nguồn nước đề xuất phạm vi của Đề án để bảo đảm đáp ứng được yêu cầu về an ninh nguồn nước trong đó tập trung vào xác định phạm vi, mức độ đảm bảo an ninh nước đối với các vấn đề trọng tâm cả về số lượng và chất lượng nước trên quy mô toàn quốc, vùng, lưu vực.

- Về sản phẩm: Đề xuất các chương trình, hoạt động để đảm bảo an ninh nguồn nước đối với ngành, lĩnh vực được giao.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên và tiếp tục gửi dự thảo đã chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý cho các thành viên trong thời gian sớm nhất.

NN&NSNT

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article