Tin hoạt động của Tổng cục

Công Điện 256/CĐ-TCTL-QLCT ngày 19/2/2021

Công điện về việc chuẩn bị lấy nước Đợt 3 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

Phải cơ bản lấy đủ nước gieo cấy vụ đông xuân trong đợt 2

Tổng cục Thủy lợi đề nghị các địa phương phải cơ bản hoàn thành lấy nước gieo cấy vụ đông xuân 2020 - 2021 trong đợt 2 (từ 0h ngày 26/1 đến 24h ngày 02/02/2021).

Lấy ý kiến cho Dự thảo khung nội dung và tổ chức xây dựng Đề án an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 22/01/2021 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Nguyễn Văn Tỉnh đã chủ trì cuộc họp về Dự thảo khung nội dung và tổ chức xây dựng Đề án an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (viết tắt là Đề án)

Công điện 150/CĐ-TCTL-QLCT

Công điện về việc chuẩn bị lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT Tp. Hồ Chí Minh về Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi

Ngày 15/01/2021, Tổng cục Thủy lợi tổ chức làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi.

Báo cáo Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thuỷ lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Ngày 12/1/2021, Tổng cục Thuỷ lợi tổ chức báo cáo tiến độ và xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch Phòng chống thiên tai và thuỷ lợi thời kỳ 2021-2020, tầm nhìn 2050.

Công tác chuẩn bị xây dựng Đề án an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo nhanh về tình hình lấy nước vụ Đông Xuân

Tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ (tính đến 17h00’ ngày 12/01/2021)

Công điện 32/CĐ-TCTL-QLCT

Công điện về việc lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng Bằng Bắc Bộ

Tăng cường quản lý, khai thác và bảo vệ công trình hồ Cửa Đạt

Ngày 06/01/2021, một ngày sau khi hoàn tất công tác xử lý sự cố kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã, Tổng cục Thủy lợi đã có buổi làm việc với Công ty TNHH MTV KTCTTL Cửa Đạt về nội dung quản lý, khai thác và bảo vệ công trình hồ Cửa Đạt.
123...Trang cuối