Tin hội thảo, hội nghị

Hội nghị triển khai thi hành Luật Thủy lợi tại Cần Thơ

Ngày 07/9/2017, tại Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Thủy lợi) tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Thủy lợi.

Hội nghị triển khai thi hành Luật Thủy lợi tại Hà Nam

Ngày 31/8/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị triển khai thi hành Luật Thủy lợi” tại Hà Nam.

Thủy lợi Việt Nam - 72 năm thành lập và phát triển

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm thành lập Ngành Thủy lợi Việt Nam, ngày 28/8/2017, Tổng cục Thủy lợi tổ chức Hội thảo Khoa học công nghệ chào mừng ngày truyền thống Ngành Thủy lợi Việt Nam.

Hội nghị triển khai thi hành Luật Thủy lợi taị Ninh Thuận

Ngày 25/8/2017, Tổng cục Thuỷ lợi tổ chức “Hội nghị triển khai thi hành Luật Thủy lợi” tại Ninh Thuận.

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới và xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực thủy lợi

Ngày 15/8/2017, Tổng cục Thủy lợi và Cục quản lý xây dựng công trình đồng chủ trì tổ chức hội thảo: "Đánh giá kết quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới và công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thủy lợi".

Hội nghị triển khai Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi

Ngày 18/8/2017, Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 25/2017/QĐ -TTg, ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hội thảo “Quy định xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi”

Ngày 28/6/2017 tại Hà Nội, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội thảo “Quy định xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi”.

Hội nghị hội đồng quản lý hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà

Sáng 27/6, tại thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định), Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và PTNT) tổ chức Hội nghị hội đồng quản lý hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà để triển khai kế hoạch phòng, chống úng ngập, đảm bảo an toàn công trình phục vụ sản xuất vụ Mùa năm 2017. Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị Ban điều hành Chương trình cấp nước và vệ sinh nông thôn

Chương trình Cấp nước và VSNT (giai đoạn 2013 – 2016) đã giải ngân hơn 2.500 tỷ đồng đạt 61,9% vốn của chương trình. Công tác chuẩn bị đầu tư các công trình cấp nước sạch từ nguồn vốn PforR tại 8 tỉnh đã hoàn thành (48 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 11 công trình đang thi công, 1 công trình sẽ thi công trong năm 2018) và đã đấu nối được hơn 132.700 hộ (đạt 39,05%).

Chủ động ứng phó trước khi thiên tai xảy ra

Đó là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng ban Thưởng trực Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai Hoàng Văn Thắng tại hội nghị “Phòng chống thiên tai khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc” diễn ra sáng ngày 01/6/2017 tại Hà Nội.
123...Trang cuối