Ngày 15/8/2017, Tổng cục Thủy lợi và Cục quản lý xây dựng công trình đồng chủ trì tổ chức hội thảo: "Đánh giá kết quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới và công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thủy lợi".


Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Tổng cục (Vụ Khoa học CN&HTQT, Vụ QL công trình Thủy lợi, Vụ QL xây dựng cơ bản, Vụ QL nguồn nước & NSNT, Vụ QL đê điều và Cục Phòng chống thiên tai); Cục quản lý xây dựng công trình; Vụ Khoa học Công nghệ &MT; Viện Khoa học Thủy lợi VN; Trường Đại học Thủy lợi; Viện Quy hoạch Thủy lợi; Tổng công ty tư vấn thủy lợi 1 (HEC1); Trung tâm nước sạch và VSMTNT; Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước; Hội Tưới tiêu Việt Nam, …

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi và ông Dương Tiến Chung, Phó Cục trưởng Cục quản lý xây dựng công trình đồng chủ trì Hội thảo.

Sau khi nghe các báo cáo tham luận và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh và Phó cục trưởng Dương Tiến Chung đã đánh giá cao sự hợp tác và đóng góp của các cơ quan, đơn vị và kết luận hội thảo:

Trong thời gian qua, hệ thống Tiêu chuẩn ngành mới chuyển đổi sang Tiêu chuẩn Quốc gia nhưng nội dung chưa xem xét bổ sung được các kết quả nghiên cứu mới trong nước và quốc tế, chưa tính hết đến tác động của biến đổi khí hậu và thay đổi của môi trường, điều kiện phát triển kinh tế xã hội, tái cơ cấu ngành, chưa chuyển đổi để triển khai các Luật mới được ban hành như Luật Thủy văn, Luật phòng chống thiên tai, Luật Thủy lợi,… thiếu các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, Định mức phục vụ cho các nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý Nhà nước (quản lý khai thác công trình thủy lợi, tưới tiên tiến tiết kiệm nước, giám sát chất lượng nước trong HT thủy lợi, phòng tránh thiên tai, an toàn đê điều, đập, ứng dụng công nghệ mới,…).

Hệ thống Tiêu chuẩn, Quy chuẩn phù hợp với Luật phòng chống thiên tai, Luật Thủy lợi mới ban hành còn thiếu hoặc còn nhiều bất cập. Có thể nói hệ thống Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, Định mức lĩnh vực thủy lợi còn thiếu rất nhiều và cần đẩy mạnh việc tổ chức xây dựng trong thời gian tiếp theo.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article