Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm thành lập Ngành Thủy lợi Việt Nam, ngày 28/8/2017, Tổng cục Thủy lợi tổ chức Hội thảo Khoa học công nghệ chào mừng ngày truyền thống Ngành Thủy lợi Việt Nam.


TS. Hoàng Văn Thắng - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội thảo

Tham dự Hội thảo có các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ, các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài ngành, các nhà khoa học và đặc biệt là sự tham dự của các cán bộ lão thành là lãnh đạo qua các thời kỳ của ngành thủy lợi.

Các báo cáo tham luận và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự đã nêu bật được thành tựu của ngành thủy lợi trong 72 năm qua, đặc biệt việc ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ thủy lợi trong việc giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm của ngành như: Nghiên cứu đề xuất chính sách thuỷ lợi đặc biệt đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Phục vụ chỉ đạo điều hành phát triển tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn; Phục vụ công tác an toàn đập; Phục vụ công tác ứng phó với hạn hán; Nghiên cứu, chế tạo phục vụ sản xuất; Phục vụ an toàn đê điều và phòng chống thiên tai; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;…


Toàn cảnh Hội thảo

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã tổng kết những thành tựu quan trọng mà ngành đã đạt được như: Công tác xây dựng thể chế (Luật đê điều (2007), Luật Phòng chống thiên tai (2013) và Luật Thủy lợi (2017)); Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng; Công tác tổ chức bộ máy và những đóng góp của khoa học đối với sự phát triển của Ngành.


Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng nêu rõ những thách thức và yêu cầu mới mà Ngành Thủy lợi sẽ phải giải quyết trong thời gian sắp tới. Đó là: Tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế và yêu cầu của tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; Biến đổi khí hậu biểu hiện trước mắt là cực đoan; Môi trường đối với các hệ thống thủy lợi;…  

Để giải quyết được các vấn đề trên là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, cần được xây dựng lộ trình phù hợp trong đó việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hoàn thiện chính sách, pháp luật thủy lợi phù hợp với nền quản trị nước hiện tại, đồng bộ và đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống là giải pháp hết sức quan trọng.

Phát huy truyền thống vẻ vang 72 năm xây dựng và phát triển của Ngành, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sự tham gia của người dân, ngành thủy lợi chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article