Ngày 07/9/2017, tại Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Thủy lợi) tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Thủy lợi.Ông Đỗ Văn Thành, Vụ trưởng Vụ Nguồn nước & NSNT và ông Nguyễn Đắc Long, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra (TCTL)

đồng chủ trì Hội ngh


Tham dự Hội nghị có đại diện một số cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chi cục Thủy lợi, Công ty Khai thác công trình thủy lợi của các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

 

Hội nghị đã nghe phổ biến nội dung cơ bản của Luật Thủy lợi, điểm mới của Luật, như: Bổ sung quy định về Quy hoạch, kế hoạch và chiến lược, thích ứng với biến đổi khí hậu; quy định về xã hội hóa hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý khai thác; quy định về Chủ quản lý công trình thủy lợi là cơ quan quản lý nhà nước; giá dịch vụ thủy lợi thay cho thủy lợi phí; quy định về áp dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng nước hiệu quả; quy định về Thủy lợi nhỏ nội đồng…
Quang cảnh Hội nghị

 

Các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi, bao gồm: Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy lợi; dự thảo Nghị định về Quản lý an toàn đập; dự thảo Nghị định quy định hỗ trợ phát triển hệ thống thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

 

Kết luận Hội nghị, ông Đỗ Văn Thành, Vụ trưởng Vụ Nguồn nước và Nước sạch Nông thôn - Tổng cục Thủy lợi chỉ đạo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành Luật Thủy lợi tại địa phương kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả./.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article