Ngày 21/9/2017, Đảng ủy Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức cuộc họp về triển khai công tác Đảng và kiện toàn cấp ủy của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCTL Nguyễn Văn Tỉnh trao quyết định kiện toàn cấp ủy cho các chi bộ


Cuộc họp có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục và các chi bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi chủ trì cuộc họp.


Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh đã trao Quyết định kiện toàn cấp ủy cho các Chi bộ trực thuộc Tổng cục, gồm các Chi bộ: Vụ Kế hoạch Tài chính; Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế, Thanh tra; Vụ Xây dựng cơ bản; Vụ Nguồn nước và nước sạch nông thôn; Vụ An toàn đập; Văn phòng Tổng cục;  Cục Quản lý công trình thủy lợiTrung tâm Chính sách và kỹ thuật thủy lợi.


Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Bí thư nhấn mạnh: các cấp ủy đảng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, làm tốt công tác tư tưởng, động viên toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị vượt khó, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định về công tác đảng theo Điều lệ Đảng để xây dựng chi bộ, đảng bộ vững mạnh về mọi mặt./.Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article