Ngày 6-10, tại TP. Buôn Ma Thuột, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) tổ chức Hội thảo Giải pháp phát triển thủy lợi khu vực Tây Nguyên.


Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng TCTL và Ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN&PTNT Đắk Lắk

đồng chủ trì hội thảo

Tham dự hội thảo có đại diện một số đơn vị thuộc Tổng cục Thủy lợi, Cục Trồng trọt, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Khoa học thủy lợi miền Trung và Tây nguyên,Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi, doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Hội thảo đã nghe báo cáo tình hình sử dụng nước tưới vụ Hè Thu, vụ Mùa 2017, dự báo nguồn nước cho sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018, các giải pháp sử dụng nước hiệu quả cho khu vực Tây Nguyên của Cục Quản lý công trình thủy lợi (Tổng cục Thủy lợi); báo cáo giải pháp phát triển thủy lợi khu vực Tây nguyên của Viện Quy hoạch Thủy lợi.

Các báo cáo đã trình bày kết quả kiểm đếm nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu, Mùa năm 2017, nhận định tình hình nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018. Ngoài ra, đã đề cập các giải pháp trước mắt, lâu dài đề phòng, chống hạn hán, úng ngập ở các tỉnh Tây Nguyên.

Nhìn chung, những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mặc dù đã được quan tâm ưu tiên, nhưng nguồn kinh phí hạn hẹp nên việc đầu tư xây dựng mới chưa tương xứng với nhu cầu cần nước tưới, chi phí nâng cấp, duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi vẫn còn thiếu nên diện tích nước tưới chủ động từ các công trình thủy lợi mới chỉ chiếm khoảng 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, phần diện tích còn lại phụ thuộc rất lớn vào tình hình khí hậu trong vùng. Đây là tồn tại lớn cần giải quyết của vấn đề phát triển thủy lợi khu vực Tây Nguyên.


Các đại biểu tham dự Hội thảo

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các giải pháp ngắn hạn, cũng như dài hạn để phát triển thủy lợi cho khu vực.

Kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đã chỉ đạo các giải pháp ngắn hạn để bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2017-2018, như: tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước, rà soát chuyển đổi từ vùng lúa kém hiệu quả sang cây trồng hiệu quả hơn, áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây trồng.... Về lâu dài, các giải pháp cần nghiên cứu thực hiện như tính toán các phương án chuyển nước và liên kết giữa các vùng, kế hoạch pháp triển thủy lợi để nâng dần diện tích diện tích được tưới từ các công trình thủy lợi, xây dựng chính sách thu hút nguồn vốn từ khu vực tư nhân để đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article