Ngày 01/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo dự án “Rà soát quy hoạch thủy lợi cấp, tiêu nước lưu vực sông Đáy”. Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì Hội Thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Thủy lợi, Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Cục Quản lý xây dựng công trình); đại diện các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi, Công ty Khai thác công trình thủy lợi trong lưu vực sông Đáy; Đại diện Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam, Hội Thủy lợi Việt Nam, Hội Tưới, tiêu Việt Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Quy hoạch Thủy lợi.

Sau khi nghe Viện Quy hoạch Thủy lợi (đơn vị tư vấn lập quy hoạch) báo cáo nội dung dự án “Rà soát quy hoạch thủy lợi cấp, tiêu nước lưu vực sông Đáy”, các đại biểu đã tham gia góp ý cho nội dung quy hoạch. Trong đó tập trung vào: Giải pháp cấp nước từ sông Tích sang sông Đáy; các công trình lấy nước sông Hồng tiếp nguồn cho sông Đáy; diễn biến bất thường của thời tiết trong những năm gần đây tác động đến lưu vực sông Đáy, hệ thống công trình thủy lợi thuộc lưu vực sông Đáy; giải pháp giảm ô nhiễm môi trường nước sông Đáy, kiểm soát mặn vùng ven biển…

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh Quy hoạch thủy lợi ngoài tưới, tiêu còn bao gồm cả giải pháp phòng chống thiên tai phục vụ nông nghiệp và hoạt động sản xuất, dân sinh. Để thực hiện tốt quy hoạch này cần căn cứ vào các tồn tại trên lưu vực; tác động của phát triển kinh tế - xã hội, biến đổi khí hậu - nước biển dâng; yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong lưu vực.

Cần rà soát lại hiện trạng thủy lợi lưu vực sông Đáy. Tính toán cân bằng nước khu sông Tích để xác định lượng nước lấy từ cống Lương Phú, sau khi đáp ứng cho yêu cầu khu sông Tích có thể chuyển bao nhiêu sang sông Đáy, cụ thể lượng nước chuyển các giai đoạn, đánh giá kỹ các phương án lấy nước sông Hồng bổ sung cho sông Đáy.

Biến đổi khí hậu gây ra thời tiết cực đoan, rất khó dự báo cần kết hợp các giải pháp phi công trình, ít tốn kém mang lại hiệu quả cao. Cập nhật số liệu mưa lũ năm 2017 để đề xuất giải pháp quy hoạch phù hợp. Cần đánh giá xu hướng hạ thấp mực nước trên sông Hồng, biển tiến tại Ninh Bình để có tầm nhìn xa và giải pháp phù hợp với tương lai.

Cần đề xuất chuyển đổi vùng khó khăn về nguồn nước sang sản xuất các loại cây trồng sử dụng ít nước. Lưu vực sông Đáy có vùng bán sơn địa kéo dài, nước tập trung nhanh, gây ngập lớn, không thể tiêu triệt để cho vùng này, cần phải có giải pháp kết hợp phi công trình, một số vùng trũng, úng thường xuyên cần đề xuất chuyển sang nuôi trồng thủy sản để giảm áp lực tiêu.

Kế hoạch trung hạn của Bộ và các địa phương đã có, đề nghị cập nhật và phân kỳ đầu tư cho phù hợp, chú trọng các giải pháp mềm./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article