Ngày 03/11/2017, Tổng cục Thủy lợi phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa tổ chức “Hội nghị triển khai công tác phối hợp quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa”. Ông Đỗ Văn Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam), Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; đại diện Cục An ninh kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp (A86) - Tổng cục An ninh; Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An và thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, sau khi nghe Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa báo cáo về công tác phối hợp quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa; Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (đơn vị tư vấn lập quy hoạch) báo cáo nội dung “Báo cáo Quy hoạch vùng lòng hồ Dầu Tiếng và khu đầu mối phục vụ quản lý, khai thác đa mục tiêu”, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào hiện trạng và giải pháp quản lý các hoạt động trong lòng hồ Dầu Tiếng, bao gồm hoạt động di dân tự do của người dân từ Cam-pu-chia về sinh sống trái phép quanh hồ, hoạt động xả chất thải, nước thải vào hồ chứa, khai thác cát lòng hồ, phát triển trồng rừng, du lịch, thủy sản, quang điện trên mặt nước và khu vực đất bán ngập.

Kết luận Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Đỗ Văn Thành nhấn mạnh: Trong vòng  30 năm qua, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa đã phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác bảo đảm an toàn và phát huy hiệu quả phục vụ và hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa. Ngày 07/02/2017, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 166/QĐ-TTg công nhận hồ Dầu Tiếng là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, cần thiết phải xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT với Bộ Công an và các địa phương thực hiện công tác bảo vệ hồ Dầu Tiếng theo quy định của pháp luật

Quy hoạch vùng lòng hồ Dầu Tiếng và khu đầu mối phục vụ quản lý khai thác đa mục tiêu được Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức lập từ năm 2012 và hoàn thành năm 2014. Liên quan đến thẩm quyền, quy hoạch chưa được phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang chỉ đạo đơn vị tư vấn cập nhật, bổ sung nội dung Quy hoạch cho phù hợp với Luật Thủy lợi và các quy định hiện hành, sẽ lấy ý kiến các Bộ, ngành và Ủy nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan trước khi phê duyệt.

Các hoạt động khai thác cát lòng hồ, trồng rừng, du lịch, thủy sản, quang điện trên mặt nước và khu vực đất bán ngập nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương là cần thiết. Tuy nhiên, việc quản lý, khai thác và bảo vệ hồ Dầu Tiếng đặc biệt quan trọng, nhất là việc bảo đảm an toàn công trình, cắt giảm lũ, đẩy mặn cho vùng hạ du sông Sài Gòn và bảo đảm chất lượng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt cho các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An và thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với các hoạt động đánh bắt thủy sản, khai thác cát, xả nước thải trái phép vào hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, Công ty Dầu Tiếng - Phước Hòa cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để vi phạm./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article