Sáng 22/11, tại Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy lợi tổ chức hội thảo về "Công tác xã hội hóa cấp nước sạch nông thôn tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng".


Quang cảnh buổi Hôi thảo

Tham dự hội thảo có đại diện các đơn vị: Tổng cục Thủy lợi, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Trung tâm Quốc gia Nước sạch & VSMTNT, Viện Kinh tế và Quản lý thủy lợi, Ngân hàng thế giới; đại diện Sở Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm nước sạch & VSMTNT, Chi cục Thủy lợi, doanh nghiệp cấp nước tư nhân.

Hội thảo đánh giá Nghị định 117/2007/NĐ-CP và Quyết định 131/QĐ-TTg là chính sách gốc, mở đường cho sự tham gia của khu vực tư nhân đầu tư vào cấp nước sạch nông thôn. Quyết định 131/QĐ-TTg được ban hành đúng thời điểm và theo quan điểm trao quyền chủ động cho các địa phương nhằm khuyến khích xã hội hóa lĩnh vực cấp nước nông thôn; các ưu đãi, khuyến khích đầu tư được cho là phù hợp từ khi ban hành năm 2009 đến nay. Sau 08 năm thực hiện, có một số tỉnh như Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam... khu vực tư nhân đã đóng vai trò chính trong đầu tư xây dựng, vận hành công trình để cung cấp dịch vụ nước sạch nông thôn.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đã có một số hạn chế như tiêu chí hỗ trợ vốn đầu tư tính theo tỷ lệ % tổng mức đầu tư có nhiều bất cập trong thực hiện, mức hỗ trợ lớn nên phải tuân thủ các quy định về đầu tư công, mức sử dụng nước của người dân chưa đạt được như mong đợi, cân đối thu chi và trích khấu hao trong điều hành giá nước hiện tại còn nhiều khó khăn... 

Những chính sách khác như hợp tác công tư, tính giá nước đúng đủ theo quan điểm thị trường... mặc dù đã được ban hành nhưng vẫn còn nhiều hạn chế chưa tạo động lực thúc đẩy xã hội hóa. Hơn nữa, khung chính sách về quản lý chất lượng nước còn nhiều bất cập cũng hạn chế sự tham gia của khu vực tư nhân như chi phí xét nghiệm nước quá lớn, thiếu minh bạch trách nhiệm giữa nhà nước và nhà đầu tư... 

Kiến nghị chung từ phía các địa phương về điều chỉnh quy chuẩn chất lượng nước QC02/BYT, Thông tư 50/2015/TT-BYT quy định về tần suất, số chỉ tiêu xét nghiệm lớn gây nhiều áp lực về tài chính cho doanh nghiệp, loại bỏ phí bảo vệ môi trường trong cơ cấu giá nước, áp dụng phí quản lý đấu nối khách hàng theo Nghị định 117/2007/NĐ-CP (tối thiểu 4m3/tháng) như trước đây; xem xét lại thời gian cấp giấy phép khai thác nước mặt, phương pháp tính khấu hao giá trị còn lại của công trình để đẩy nhanh chuyển giao mô hình quản lý theo TT 54/2013/TT-BTC,… 

Hội thảo cũng đi đến một số kiến nghị chính nhằm thúc đẩy xã hội hóa và tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân như sau:

Thứ nhất, Nhà nước vẫn phải hỗ trợ vốn đầu tư nhưng điều chỉnh cho hợp lý. Cần nghiên cứu phân loại thị trường, suất vốn đầu tư, giá xây dựng tổng hợp công trình cấp nước nông thôn làm căn cứ để điều chỉnh mức hỗ trợ vốn. Nên giảm mức hỗ trợ đầu tư đối với các vùng có thị trường tốt, thay đổi tiêu chí hỗ trợ (bằng giá trị công suất cấp nước thực tế hoặc số hộ đấu nối là chỉ số kết quả đầu ra dễ đánh giá, dễ thừa nhận) thay thế tiêu chí hỗ trợ theo tỷ lệ % tổng mức đầu tư.

Thứ hai, cần minh bạch trách nhiệm trong quản lý chất lượng nước. Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm chất lượng nguồn nước thô đạt tiêu chuẩn cấp cho xử lý nước sinh hoạt; nhà đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng nước sau xử lý đạt QC02/BYT. Giảm tần suất cũng như các chỉ tiêu giám sát, tăng cường tự chịu trách nhiệm về chất lượng nước của các nhà cung ứng dịch vụ cấp nước sạch nông thôn.

Thứ ba, các địa phương cần linh hoạt điều chỉnh quy hoạch, quan tâm điều chỉnh vùng cấp nước theo nhu cầu của các nhà đầu tư. Cần có lộ trình điều hành giá nước tiếp cận với thị trường.

Thứ tư, triển khai sâu thực hiện PPP trong cấp nước nông thôn. Chuyển đổi chức năng của Trung tâm nước sinh hoạt & VSMTNT ở các tỉnh vùng đồng bằng sang quản lý, giám sát hoạt động xã hội hóa cấp nước nông thôn bằng hợp đồng PPP.

Cuối cùng là, nghiên cứu thành lập Quỹ hỗ trợ thúc đẩy khu vực tư nhân theo Nghị định 117/2007/NĐ-CP (kêu gọi sự hỗ trợ của các Tổ chức quốc tế trợ giúp quỹ này)./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article