Ngày 29/11/2017, Tổng cục Thủy lợi chủ trì, phối hợp Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Đại sứ quán Úc tổ chức hội thảo “chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm Việt Nam - Úc về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi”.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi; Ông Nguyễn Tùng Phong, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Ông John Dore, Đại sứ quán Úc đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo về phía Việt Nam có trên 70 đại biểu, đại diện cho các cơ quan liên quan, gồm Bộ Nông nghiệp và PTNT: Tổng cục Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi, Trường ĐH Thủy lợi và các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi do Bộ quản lý (Bắc Hưng Hải, Bắc Nam Hà, Dầu Tiếng - Phước Hòa); Bộ Tài chính: Cục Quản lý giá, Cục Tài chính doanh nghiệp; Đại diện của 06 Sở Nông nghiệp và PTNT (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Giang) và 12 Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi ở một số địa phương. Phía Quốc tế có Đại sứ quán Úc và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Hội thảo đã nghe các chuyên gia Úc trình bày và chia sẻ các kinh nghiệm về thẩm quyền, trách nhiệm và phương pháp xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.


Quang cảnh buổi hội thảo

Trong phiên thảo luận, các chuyên gia Úc và Việt Nam cho rằng mặc dù mức giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi tuy có khác nhau ở từng vùng lãnh thổ, từng quốc gia, từng hệ thống thủy lợi do tác động bởi các yếu tố địa lý, khí hậu cũng như khả năng chi trả của người nông dân... nhưng cần bảo đảm một nguyên tắc chung trong việc xây dựng phương án giá, đó là giá phải được "tính đúng - tính đủ" thể hiện được những chi phí cơ bản của quản lý vận hành, bảo trì và khấu hao công trình thủy lợi.

Về ý kiến của các địa phương, các Công ty đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trong thời gian qua. Ví dụ như Công ty Xuân Thủy lo ngại nếu tính đủ các chi phí khấu hao công trình thủy lợi thì mức giá đề xuất sẽ có khả năng vượt quá khả năng chi trả của người nông dân. Công ty Bắc Nam Hà nêu khó khăn trong việc trích lập quỹ dự phòng hàng năm. Hay như Công ty Dầu Tiếng – Phước Hòa đang gặp khó khăn trong xác định tỷ lệ phân bổ chi phí sử dụng nước cho nhiều đối tượng hưởng lợi khác nhau trong cùng một hệ thống thủy lợi... Sau khi lắng nghe ý kiến, các chuyên gia Úc đã lần lượt đưa ra những bài học kinh nghiệm của Úc.

Buổi thảo luận diễn ra sôi nổi và đã đưa ra một số giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nêu trên ở Việt Nam trong thời gian tới.

Kết luận hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhất là việc cần sớm hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14. Tổng cục trưởng cho rằng những nội dung được chia sẻ, thảo luận giữa các nhà quản lý, khoa học của Việt Nam và Úc tại buổi hội thảo là những kiến thức quý báu để góp phần hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đặc biệt là Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Tổng cục trưởng cũng cám ơn Đại sứ quán Úc, cùng các tổ chức quốc tế đã luôn sát cánh cùng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Thủy lợi trong thời gian qua./.

Cục Quản lý công trình thủy lợi

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article