Ngày 17/01, tại Hưng Yên, Tổng cục Thủy lợi phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá và Cục Tài chính doanh nghiệp) tổ chức hội thảo lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2017. Để hướng dẫn các nội dung về giá, hỗ trợ, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hướng dẫn các Điều 35 và 36 của Luật Thủy lợi. Dự thảo đang được Bộ Tài chính tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, đây là văn bản quan trọng để các địa phương triển khai thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và chính sách hỗ trợ người dân.

Ông Nguyễn Hồng Khanh, Cục trưởng Cục Quản lý công trình thủy lợi (Tổng cục Thủy lợi) chủ trì, điều hành buổi hội thảo.

Tham dự hội thảo có trên 60 đại biểu, đại diện cho các cơ quan liên quan, bao gồm Bộ Nông nghiệp và PTNT: Tổng cục Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; Bộ Tài chính: Cục Quản lý giá, Cục Tài chính doanh nghiệp; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên; đại diện một số Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi; một số Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi đại diện cho các vùng, miền trên cả nước và một số cơ quan thông tấn, báo chí.

Quang cảnh buổi hội thảo

Tại Hội thảo, bà Đinh Thị Nương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá đã trình bày các nội dung chi tiết của dự thảo Nghị định.

Tại phiên thảo luận, đại diện một số Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi, Công ty đã nêu ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trong thời gian qua với lý do việc chuyển từ chính sách thủy lợi phí sang giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi một bước chuyển lớn có nhiều nội dung mới nhưng do thời gian gấp nên nhiều địa phương, đơn vị còn khá lúng túng.  

Các Công ty cũng nhận thức được Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi khi được ban hành sẽ là một trong những văn bản pháp luật quan trọng để hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện chính sách về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và đảm bảo các nguồn thu theo quy định cho các chi phí quản lý quản lý, khai thác công trình thủy lợi của Công ty. Do vậy, các đại biểu đã có những đóng góp ý kiến quý báu cho dự thảo Nghị định trên cơ sở bám sát các hoạt động quản lý, khai thác công trình thủy lợi thực tiễn theo đặc thù của từng đơn vị, vùng miền trên cả nước.

Kết luận hội thảo, ông Nguyễn Hồng Khanh Cục trưởng Cục Quản lý công trình thủy lợi cho rằng những nội dung đã được chia sẻ, thảo luận tại buổi hội thảo sẽ được cơ quan chủ trì và thành viên Ban soạn thảo ghi nhận, tiếp thu để góp phần hoàn chỉnh Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trong thời gian tới trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành./. 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article