Ngày 09/3, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước. Ông Nguyễn Hồng Khanh, Cục trưởng Cục Quản lý công trình thủy lợi và ông Vũ Văn Đồng, đại diện Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) đồng chủ trì hội thảo.


Quang cảnh buổi hội thảo

Tham dự hội thảo có sự tham gia của đại diện: Tổng cục Thủy lợi, Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi và một số Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

Dự thảo do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, việc ban hành Thông tư nhằm hướng dẫn thực hiện Điều 38 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 19/6/2017, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến một số nội dung về nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi, việc chuyển nguồn giữa các năm và đề nghị Thông tư cần hướng dẫn thêm các khoản chi phí cho bảo trì, đầu tư nâng cấp, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình, chi phí khấu hao,... các điểm mới trong nội dung quản lý, khai thác công trình thủy lợi thể hiện tại Điều 20 Luật Thủy lợi. Các khoản chi cần thống nhất với quy định trong Nghị định quy định chi tiết giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cũng đang được Bộ Tài chính xây dựng.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Cục trưởng Cục Quản lý công trình thủy lợi đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo trên cơ sở các góp ý tại hội thảo nghiên cứu chỉnh sửa, rà soát, hoàn thiện nội dung dự thảo, tiếp tục lấy ý kiến các cơ quan liên quan, các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi trước khi trình Bộ Tài chính ban hành./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article