Sáng ngày 23/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ngân hàng thế giới tổ chức cuộc họp tổng kết đoàn Giám sát hỗ trợ thực hiện dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đâp (WB8). Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Nguyễn Văn Tỉnh chủ trì cuộc họp.


Tham dự cuộc họp có lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Tổng cục Thủy lợi, Ban CPO, Vụ Hợp tác quốc tế và các chuyên gia hỗ trợ thực hiện dự án của Ngân hàng thế giới.

Tại buổi làm việc, các đơn vị đã  nghe báo cáo về tình hình, tiến độ triển khai Dự án, tình hình phân bổ vốn 2018, ký thỏa thuận vay lại của các tỉnh tham gia dự án, tình hình thực hiện các Tiểu dự án giai đoạn 1 và tiến độ lập báo cáo nghiên cứu khả thi và chính sách an toàn theo yêu cầu của nhà tài trợ của các Tiểu dự án giai đoạn 2. Các đại biểu cũng thảo luận các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tại Trung ương và các địa phương.


Quang cảnh cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh chỉ đạo các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, trong đó tập trung hướng dẫn các địa phương hoàn tất thủ tục vay lại; rút ngắn thời gian xem xét cho ý kiến đối với hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo an toàn đập; đẩy nhanh triển khai các nội dung thuộc hợp phần phi công trình của dự án, trước mắt đẩy nhanh công tác truyền thông, tuyên truyền về bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước./.

 Đoàn giám sát hỗ trợ thực hiện dự án gồm các chuyên gia của Ngân hàng thế giới, đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ An toàn đập, Ban CPO đã thực hiện chuyến công tác từ ngày 13-21/3/2018 tại các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc để kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện dự án tại các địa phương.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article