Chiều 13/9, đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN-PTNT đã có mặt tại tỉnh Ninh Thuận, kiểm tra tình hình nguồn nước và xây dựng kế hoạch sừ dụng nước.

 


21 hồ chứa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, lượng nước chỉ còn 49 triệu m3, đạt 1/4 dung tích thiết kế. Hiện tại đã có 14 hồ chứa ở dưới hoặc sắp đến mực nước chết. Mọi năm khô hạn ở tỉnh Ninh Thuận chỉ xảy ra vào giữa năm và kết thúc khi mùa mưa đến, tức vào tháng 9. Thế nhưng năm nay, đến lúc này các hồ chứa vẫn chưa tích được nước bởi khu vực các hồ chứa không có mưa suốt nhiều tháng qua. Hồ Đơn Dương phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất cho tỉnh Ninh Thuận đã ở ngưỡng thấp nhất trong nhiều năm qua, dung tích hữu ích chỉ khoảng 3 triệu m3.

Theo nhận định của Tổng cục Thủy lợi, tình hình khô hạn ở Ninh Thuận là bất thường và nghiêm trọng. Tổng cục Thủy lợi đề nghị chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận trên cơ sở rà soát lượng nước tại các hồ chứa, xây dựng ngay phương án điều tiết nước hợp lý. Việc sử dụng nước phải hết sức tiết kiệm theo thứ tự ưu tiên, nước cho sinh hoạt của người dân, nước cho đàn gia súc và nước cho các cây trồng có giá trị kinh tế. Bên cạnh đó, yêu cầu đặt ra đối với tỉnh Ninh Thuận là tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng xây dựng nền nông nghiệp sa mạc. Công việc này cũng đã được tỉnh Ninh Thuận triển khai từ nhiều năm qua. Trước mắt đối với vụ mùa 2018, tùy theo diễn biến thời tiết sẽ có những phương án thích ứng. Trong đó, không loại trừ khả năng dừng sản xuất vụ mùa, nếu tổng lượng mưa trong tháng 9 dưới 30 mm và dung tích của hồ Đơn Dương dưới 30 triệu m3./.

Nguồn: vtv.vn

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article