Trong các ngày 17-26/9/2018, Tổng cục Thủy lợi (Vụ An toàn đập, Vụ Xây dựng cơ bản) đã tham gia đoàn Công tác của Ngân hàng thế giới hỗ trợ thực hiện dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đâp (WB8) tại các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bắc Kạn, Thái Nguyên.

 

Đoàn gồm đại diện các cơ quan, đơn vị của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Tổng cục Thủy lợi, Vụ Hợp tác quốc tế, Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi, các chuyên gia của Ngân hàng thế giới và đại diện Chủ đầu tư các Tiểu dự án WB8 tại các địa phương.

Đoàn đã đi thực địa, kiểm tra, đánh giá hiện trạng một số hồ chứa thuộc Tiểu Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) tại các tỉnh nói trên và có ý kiến về mặt kỹ thuật đối với các phương án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn của từng hồ chứa.

Đoàn cũng họp với đại diện PPMU và Chủ đầu tư của các Tiểu dự án WB8 để nghe báo cáo tiến độ, tình hình thực hiện dự án, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án tại các địa phương. Tại buổi làm việc, Đoàn yêu cầu các địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Một số hình ảnh của đoàn công tác:

Kiểm tra hiện trạng hồ Núi Miếu – tỉnh Bình Định

Thực địa hồ Đập Làng – tỉnh Quảng Ngãi

Trao đổi phương án kỹ thuật hồ Mạy Đẩy – Bắc Kạn

Họp với các đơn vị và PPMU Bắc Kạn

ATĐ

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article