Sáng 28/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức cuộc họp tổng kết đoàn Giám sát hỗ trợ thực hiện dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) năm 2018. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hoàng Văn Thắng chủ trì cuộc họp.


Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi và Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Tổng cục Thủy lợi, Ban CPO, Vụ Hợp tác quốc tế, các chuyên gia hỗ trợ thực hiện dự án của Ngân hàng Thế giới.

Tại buổi làm việc, các đơn vị đã nghe Ban CPO báo cáo về tình hình, tiến độ triển khai Dự án, kết quả kiểm tra của Đoàn giám sát tại các địa phương. Các đại biểu cũng thảo luận các vấn đề cần quan tâm, các giải pháp để tháo gỡ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tại Trung ương và các địa phương.

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng đã chỉ đạo các đơn vị cần rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; rút ngắn thời gian xem xét cho ý kiến đối với hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo an toàn đập các Tiểu dự án; có văn bản đôn đốc các địa phương bị chậm tiến độ cần nhanh chóng triển khai thực hiện, đảm bảo kế hoạch 2018; tiếp tục triển khai các nội dung thuộc hợp phần phi công trình của dự án.

Đoàn giám sát hỗ trợ thực hiện dự án gồm các Chuyên gia của Ngân hàng thế giới, đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ An toàn đập,Vụ Xây dựng cơ bản, Ban CPO, Vụ Hợp tác quốc tế đã thực hiện chuyến công tác từ ngày 17-26/9/2018 tại các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bắc Kạn, Thái Nguyên để kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện dự án tại các địa phương. 

ATĐ

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article