Ngày 26/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chỉ thị số 8382/CT-BNN-TCTL về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, mùa khô năm 2018-2019.


Thực trạng hiện nay, hồ chứa thủy lợi ở nhiều vùng đang ở mức thấp, thông tin nhận định khí tượng thủy văn mùa mưa năm 2018 sẽ kết thúc sớm hơn so với trung bình nhiều năm, việc cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trong mùa khô năm 2018-2019 sẽ gặp khó khăn, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước ở các khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. 

Để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt, nhu cầu thiết yếu khác, phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2018-2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn với các kịch bản về nguồn nước có khả năng xảy ra để kịp thời triển khai các giải pháp phù hợp. Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng thủy văn để vận hành tích nước các hồ chứa phù hợp, bảo đảm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước dân sinh, đồng thời phải bảo đảm an toàn tuyệt đối đập, hồ chứa nước.

Cần thường xuyên kiểm kê nguồn nước trong công trình thủy lợi, thực hiện tiết kiệm nước ngay từ đầu mùa khô, có kế hoạch phân phối nước hợp lý để đảm bảo đảm cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu thiết yếu và sản xuất nông nghiệp cho cả mùa khô năm 2018-2019.

Kiểm kê nguồn nước trong công trình thủy lợi, cân đối để bố trí cơ cấu sản xuất, mùa vụ, thời điểm xuống giống lúa phù hợp, bảo đảm hạn chế tác động của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những diện tích thiếu nước; tăng cường sử dụng các giống cây trồng thích ứng với điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn...

Các địa phương cũng cân đối để bố trí cơ cấu sản xuất, mùa vụ, thời điểm xuống giống lúa phù hợp, bảo đảm hạn chế tác động của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến năng suất cây trồng; chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những diện tích thiếu nước. Ngoài ra, tăng cường sử dụng các giống cây trồng thích ứng với điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm cho cây trồng... 

Phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trưc thuộc

Bộ giao Tổng cục Thuỷ lợi theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, thủy văn, nguồn nước, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, kịp thời cảnh báo cho các địa phương và cơ quan liên quan. Đồng thời, hướng dẫn các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh. 

Tổng cục Thủy lợi chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức điều hành việc điều tiết nước các hồ chứa thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân ở khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ; các hồ chứa thủy điện ở khu vực Trung bộ, Tây Nguyên và Đông Nam bộ khi xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa nâng cấp công trình thủy lợi trong phạm vi quản lý, công trình cấp nước sinh hoạt để tăng cường khả năng cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Cục Trồng trọt ướng dẫn địa phương thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn liên quan đến cây trồng; khuyến cáo cho các địa phương giảm diện tích gieo sạ để giảm áp lực tưới, tiêu; thời vụ và diện tích xuống giống phù hợp với điều kiện nguồn nước, tránh xuống giống vượt quá khả năng cung cấp nước tưới.

Cục Quản lý xây dựng công trình chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình thủy lợi, đặc biệt là hoàn thiện hệ thống kênh mương ở các vùng có nguy cơ xảy ra hạn hán, để kịp thời cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Các Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Quy hoạch Thủy lợi, Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam: Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về giám sát, dự báo xâm nhập mặn, nguồn nước, chất lượng nước trong các công trình thủy lợi, khuyến cáo, hỗ trợ các địa phương xây dựng kế hoạch sử dụng nước hiệu quả, thường xuyên cung cấp cho các cơ quan liên quan để chỉ đạo, điều hành việc cấp nước cho sản xuất nghiệp, phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn...

Chi tiết Chỉ thị mời tải về tại đây./.

VPTC

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article