Diện tích có nước tính đến kết thúc Đợt 1 là 301.100 ha, đạt 54,48% diện tích gieo cấy theo kế hoạch, gồm: Nam Định 86,3%; Ninh Bình 81,14%; Phú Thọ 74,27%; Hà Nam 72,01%; Thái Bình 60,57%, Hải Dương 43,13%; Vĩnh Phúc 42,28%; Hưng Yên 41,84%; Hà Nội 32,2%; Bắc Ninh 30,79%; Hải Phòng 27,77%.

Theo đánh giá chung, việc lấy nước năm nay khá thuận lợi do thời tiết có mưa, dòng chảy sông Hồng được duy trì thuận lợi cho các đợt lấy nước, nhất là các địa phương vùng ven biển đã tổ chức lấy nước sớm và tập trung nên diện tích lấy nước hiện ở mức cao hơn so với cùng kỳ các năm trước.

Sau Đợt 1 lấy nước, các địa phương sẽ tiếp tục đưa nước lên ruộng từ nguồn nước đã tích trữ trong ao, hồ, vùng trũng, hệ thống kênh mương. Đợt 2 lấy nước sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch (từ ngày 31/01 đến 03/02/2019, 4 ngày). Dự kiến, kết thúc Đợt 2, một số địa phương sẽ bản hoàn thành kế hoạch lấy nước (Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam). Đối với một số địa phương khác, Đợt 2 sẽ bắt đầu thời gian lấy nước chính (Vĩnh Phúc, Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng).

Vùng dự kiến khó khăn nhất về nguồn nước năm 2019 thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Đuống do nguồn nước phụ thuộc vào cống Long Tửu (lấy nước từ sông Đuống, mực nước thường bị hạ thấp), diện tích khó khăn khoảng 2.000 ha/6.000 ha của các huyện Tiên Du, Từ Sơn, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng trạm bơm Yên Hậu (6 máy x 5.000 m3/h) lấy nước từ sông Cà Lồ để tưới hỗ trợ trong trường hợp nguồn nước khó khăn; tuy nhiên, do công suất trạm bơm không lớn nên thời gian cấp nước sẽ bị kéo dài

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi lưu ý, việc vượt tiến độ lấy nước đợt 1 tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành sớm kế hoạch lấy nước chung của toàn vùng. Trong thời gian từ nay đến xả nước đợt 2 các hồ thủy điện các địa phương cần tiếp tục đưa nước lên ruộng từ nguồn nước đã tích trữ trong ao, hồ, vùng trũng, hệ thống kênh mương phục vụ đổ ải.

Tổng cục đề nghị các địa phương thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hướng dẫn nhân dân lấy nước đổ ải tiết kiệm, hiệu quả. Tổng cục Thủy lợi sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra đi đôn đốc việc lấy nước đổ ải, làm sao có thể rút ngắn thời gian xả nước để vừa đảm bảo nước phục vụ gieo cấy đồng thời đảm bảo nước phục vụ phát điện vào mùa khô.

Mời tải về Báo cáo tổng kết xả nước Đợt 1./.

VPTC

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article