Đợt 2 lấy nước bắt đầu từ 0h ngày 31/01 đến 24h ngày 03/02/2019 (4 ngày), mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội sẽ được duy trì ở mức +2,2m trở lên. Để bảo đảm cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố, các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan đến nguồn nước, tổ chức vận hành tối đa công trình thủy lợi để tập trung lấy nước vào đồng ruộng, hệ thống kênh mương...

2. Các địa phương có diện tích đủ nước thấp cần đẩy nhanh tiến độ lấy nước, bảo đảm cấp đủ nước theo kế hoạch chung toàn vùng. Các địa phương có điều kiện lấy nước thuận lợi cần phấn đấu cấp đủ nước cho 100% diện tích gieo cấy trong Đợt 2 và tích trữ nước dành cho tưới dưỡng.

3. Tiếp tục vận hành công trình thủy lợi để lấy nước sau khi kết thúc đợt 2 nếu nguồn nước cho phép để tăng diện tích có nước, phấn đấu hoàn thành sớm kế hoạch trong Đợt 3.

4. Tổ chức vận động, hướng dẫn người dân thực hiện việc bừa vỡ mặt ruộng để tăng độ keo đất; tăng cường gia cố bờ vùng, bờ thửa, bảo đảm chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước, nhất là các diện tích được gieo cấy sau Tết Nguyên đán.

5. Chủ động theo dõi thông tin trực tuyến mực nước hạ du hệ thống sông Hồng tại địa chỉ: capnuocdongxuan.htl.com.vn để điều hành công tác lấy nước. Thống kê hàng ngày diện tích có nước và cập nhật lên trang web: www.htl.com.vn trước 15 giờ 00 phút.

6. Phản ảnh các khó khăn, đề xuất, kiến nghị về Tổng cục Thủy lợi (qua Cục Quản lý công trình thủy lợi) theo số máy điện thoại 0243.733.5711, 0243.733.5712; số Fax 0243.733.5703; Email: tuoitieu@mard.gov.vn.

Chi tiết mời tải về Công điện 02/CĐ-TCTL-QLCT./.

VPTC

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article