Từ ngày 25 đến ngày 26/2/2019, Tổng cục Thủy lợi tổ chức đoàn công tác khảo sát thực địa và làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng để thống nhất một số phương án trong Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn.


Đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi với Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam và Đà Nẵng tại Quảng Nam

Thành phần đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi gồm Phó Tổng cục trưởng Đỗ Văn Thành - trưởng đoàn, đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Nguồn nước và nước sạch nông thôn, Vụ Kế hoạch Tài chính và Lãnh đạo, cán bộ của Viện Quy hoạch Thủy lợi - đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

Về phía địa phương có các Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam, Ông Hoàng Thanh Hòa - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Đà Nẵng và Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi, các Công ty khai thác công trình thủy lợi, Công ty cấp nước của tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng.

Sau khi nghe đại diện Viện Quy hoạch Thủy lợi báo cáo các phương án Quy hoạch thủy lợi (cấp nước, tiêu nước, phòng chống ngập úng, xâm nhập mặn, phòng chống lũ) trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và đi khảo sát thực địa, đại diện các địa phương, các cơ quan có ý kiến về nội dung phương án quy hoạch.


Đoàn công tác khảo sát tại Quảng Huế

Phó Tổng cục trưởng Đỗ Văn Thành kết luận:

          - Đánh giá cao kết quả nghiên cứu. Quy hoạch đã được chỉnh sửa theo ý kiến góp ý tại cuộc Hội thảo tháng 11/2018.

          - Kỳ quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 phù hợp với Luật quy hoạch.

          - Cơ bản các địa phương đã thống nhất với các phương án quy hoạch đưa ra

          - Về các công trình trên dòng chính: cần đánh giá, phân tích thực tế theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực (QĐ số 1537/QĐ-TTg ngày 7/9/2015), những tồn tại, hạn chế tác động đến cấp nước và xâm nhập mặn, phòng lũ cho vùng hạ du, từ đó đưa ra những kiến nghị điều chỉnh phù hợp.

         - Về giải pháp công trình Quảng Huế và đập trên sông Vĩnh Điện, 2 địa phương đã thống nhất giải pháp công trình trước mắt là công trình tạm để quan trắc theo dõi xói lở, mặn và phân lũ để tiếp tục nghiên cứu đề xuất quy mô công trình cứng phù hợp.

          - Đối với các công trình nghiên cứu chuyển nước, cần tiếp tục nghiên cứu trong các giai đoạn sau năm 2025 trên cơ sở yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

        - Đối với phương án nhà máy nước cấp nước khu vực đô thị trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng đề nghị cập nhật từ quy hoạch xây dựng, phương án của Thành phố.

        Lưu vực sông Vu Gia -Thu Bồn có ý nghĩa hết sức quan trọng đến đời sống và phát triển kinh tế-xã hội của 2 địa phương, tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng. Tổng cục Thủy lợi sẽ tiếp tục chỉ đạo Viện Quy hoạch Thủy lợi phối hợp với các địa phương, các cơ quan nghiên cứu khoa học, các chuyên gia hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch và triển khai các thủ tục trình cấp có thẩm quyền Quy hoạch./.

NN

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article