Từ ngày 3/4 đến ngày 4/4/2019, Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn - Tổng cục Thủy lợi đã phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam kiểm tra tình hình xâm nhập mặn tại một số khu vực trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.


Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế

Theo báo cáo của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, mùa khô năm 2018- 2019 mặn xâm nhập sớm, sâu và nồng độ mặn cao hơn so với những năm gần đây nhưng vẫn thấp hơn so với năm hạn mặn lịch sử 2015-2016. Kết quả thực hiện nhiệm vụ “Điều tra và dự báo mực nước lũ nội đồng và giám sát xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ chỉ đạo điều hành sản xuất nông nghiệp” năm 2019 của Viện đã kịp thời cung cấp thông tin dự báo, khuyến cáo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan báo chí, chính quyền và người dân địa phương trong chỉ đạo, vận hành hệ thống công trình thủy lợi, cấp nước phục vụ canh tác nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và dân sinh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong thời gian tới, cần tiếp tục triển khai công tác đo đạc, giám sát xâm nhập mặn đồng thời nghiên cứu, mở rộng ứng dụng công nghệ trong quan trắc và giám sát tự động nồng độ mặn để phục vụ tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh vùng đồng bằng.

NN

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article