Ngày 4/5, Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập dự án hồ chứa nước Cửa Đạt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất, đánh giá mức độ an toàn và đưa ra phương án vận hành an toàn đối với công trình hồ chứa nước Cửa Đạt.


Hồ chứa nước Cửa Đạt là công trình thuỷ lợi trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng trong cung cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

Hồ chứa nước Cửa Đạt là công trình thuỷ lợi trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng trong cung cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Đến nay, sau 10 năm đưa vào khai thác, công trình được quản lý, vận hành hiệu quả, an toàn theo đúng quy trình được phê duyệt.

Từ đầu năm 2019, công trình được giao về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Do đây là công trình đắp đập đá đổ và đổ bê tông bản mặt để chống thấm, nên việc theo dõi các biến động trên bản mặt đập và độ thấm qua thân đập được thực hiện nghiêm ngặt. Hồ được vận hành theo quy trình được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt. Tuy nhiên đến nay, một số hạng mục công trình phụ trợ đang có biểu hiện xuống cấp, cần được đầu tư nâng cấp, sửa chữa.


Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi, Chủ tịch Hội đồng đánh giá an toàn hồ đập khẳng định: Công tác vận hành an toàn, hiệu quả công trình hồ chứa nước Cửa Đạt cần phải được quan tâm đặc biệt

Đối với những hạng mục xuống cấp, theo ông Nguyễn Văn Tỉnh, đơn vị quản lý là Ban quản lý Đầu tư và xây dựng Thuỷ lợi 3 cần đề xuất phương án xử lý, trong đó ưu tiên những hạng mục liên quan đến an toàn vận hành đập chính.

Nguồn: truyenhinhthanhhoa.vn

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article