Theo đó, chất lượng nước ở các vị trí quan trắc khá tốt, không có dấu hiệu bị ô nhiễm.


Vị trí lấy mẫu và dự báo trên hệ thống An Trạch

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung - Tây Nguyên cho biết, số liệu quan trắc chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch (TP Đà Nẵng) phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2019 ngày 3 - 4/5 cho thấy, về độ mặn quan trắc tại vị trí nhà máy nước Cầu Đỏ (VT3) là 700 mg/l, cao hơn so với mức cho phép để lấy nước sinh hoạt là 250mg/l.

Với mức này có thể sử dụng để pha với nước bơm từ đập An Trạch về cung cấp cho đầu vào của nhà máy nước, đồng thời khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm.

Tại các vị trí trạm bơm Miếu Ông, Cẩm Toại, Túy Loan (VT5, VT6, VT7) độ mặn đo được bằng 0, thấp hơn so với mức cho phép (1.000mg/l) nên có thể sử dụng nước để bơm tưới cho cây trồng. Còn chất lượng nước ở các vị trí quan trắc khá tốt, không có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung - Tây Nguyên, hiện nay TP Đà Nẵng đã thu hoạch xong lúa mùa, đang ở giai đoạn phơi đất chuẩn bị vào vụ hè thu.

Hệ thống thủy lợi An Trạch đang được vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt. Hiện có 3 nguồn xả thải chính vào hệ thống gồm: Khu công nghiệp Hòa Cầm, đổ ra tại vị trí thượng lưu cầu Đỏ (VT3); từ hồ Khuê Trung, đổ ra tại vị trí thượng lưu cầu Hòa Xuân (VT2) và các nguồn khác từ hệ thống xả thải của thành phố Đà Nẵng, đổ ra rải rác dọc sông Cầu Đỏ, Cẩm Lệ, sông Hàn.

Từ dự báo tình hình chất lượng nước trong tuần tới (từ 9 - 15/5), so sánh kết quả dự báo với QCVN08-MT:2015/BTNMT, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Trung - Tây Nguyên đề xuất: Độ mặn tại VT3, điểm lấy nước vào nhà máy nước Cầu Đỏ, trong hai ngày tới độ mặn giảm nhẹ nhưng vẫn vượt qua ngưỡng cho phép lấy nước cấp cho sinh hoạt, từ ngày 18h ngày 10/5 đến 5h ngày 12/5 độ mặn thấp hơn ngưỡng cho phép, các ngày tiếp theo lại tăng lên vượt ngưỡng cho phép.

Để đảm bảo có thể lấy nước để cung cấp cho nhà máy hoạt động, khuyến nghị bơm nước bổ sung từ đập dâng An Trạch. Tại vị trí trạm bơm (Miếu Ông, Cẩm Toại, Túy Loan), độ mặn ở dưới ngưỡng cho phép (1.000mg/l) nên hoàn toàn có thể vận hành để bơm tưới cho cây trồng. Về cơ bản chất lượng nước ở các điểm quan trắc đều khá tốt.

Nguồn: nongnghiep.vn

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article