Đến 17 giờ ngày 4/8/2019, còn 980 ha cây trồng bị ngập úng và 3.990 ha bị sâu nước, cụ thể: Hải Dương 788 ha bị ngập úng, Hà Nội 2.360 ha bị sâu, Ninh Bình 192 ha lúa bị ngập úng và 349 ha bị sâu nước, Nam Định 95 ha bị sâu nước, Vĩnh Phúc 240 ha bị sâu nước.

Các địa phương khu vực Bắc Bộ đang vận hành 1.933 máy bơm/413 trạm bơm 142 cống tiêu, so với chiều ngày 03/8 tăng 1.236 máy bơm và 139 cống tiêu.

Do lượng mưa dự báo trong vài ngày tới giảm và các địa phương tiếp tục vận hành công trình tiêu úng, diện tích ngập úng và sâu nước sẽ giảm. 

Khu vực Bắc Bộ có 2.623 hồ (326 hồ chứa lớn, 2.297 hồ chứa vừa và nhỏ). Lượng nước trữ trong các hồ thủy lợi trung bình đạt 60-75% dung tích thiết kế (DTTK), các địa phương đang có dung tích trữ cao gồm Sơn La 74%, Tuyên Quang 77%, Thái Nguyên 86%, Cao Bằng 98%, Lạng Sơn 72%, Quảng Ninh 76%, Bắc Giang 67%. Dung tích trữ tăng khoảng 5% so với ngày 01/8. 

81 hồ xung yếu tại khu vực Bắc bộ cần lưu ý về an toàn: Hà Giang 6, Cao Bằng 4, Sơn La 9, Điện Biên 3, Lào Cai 2, Hòa Bình 10, Yên Bái 8, Tuyên Quang 3, Phú Thọ 7, Thái Nguyên 7, Bắc Giang 5, Bắc Kạn 2, Lạng Sơn 6, Hải Dương 5, Vĩnh Phúc 3, Ninh Bình 1. Ngoài ra còn 42 hồ đang thi công sửa chữa, nâng cấp.

Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có 1.547 hồ (119 hồ chứa lớn, 1.428 hồ chứa vừa và nhỏ), gồm 18 hồ chứa có tràn cửa van và 1.529 hồ có tràn tự do. Lượng nước trữ trung bình đạt 28-53% DTTK. Hiện không có hồ nào vận hành xả tràn xả tràn.

Khu vực này cần lưu ý về an toàn đối với 32 hồ chứa hư hỏng tại: Thanh Hóa 16 hồ, Nghệ An 10 hồ, Hà Tĩnh 6 hồ và 14 hồ đang thi công sửa chữa nâng cấp.

Các hồ chứa hiện đang được vận hành theo đúng quy trình vận hành được phê duyệt, các hạng mục thi công yêu cầu vượt lũ đã đáp ứng tiến độ và có phương án ứng phó thiên tai cho công trình đầu mối và vùng hạ du được tổ chức trực 24/24 giờ, hiện đang bảo đảm an toàn, không có sự cố xảy ra.

Chi tiết mời xem tại Báo cáo nhanh số 195/TCTL-QLCT./.

VPTC

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article