Trái ngược với tình hình mưa, lũ gây ngập lụt diện rộng ở Tây Nguyên, các tỉnh miền Trung đang “quay cuồng” với hạn hán, thiếu nước.

Tình hình ngập lụt, úng ở khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và tỉnh Bình Thuận

Mưa lớn từ 7/8 đã gây ngập lụt, úng cho khoảng 21.800 ha cây trồng ở các khu vực Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng), Đông Nam Bộ (Bình Phước, Đồng Nai) và tỉnh Bình Thuận.

Trong đó: Đăk Lăk: 13.181 ha (9.442 ha lúa, 3.385 ha màu, 354 ha cây ăn quả và cây công nghiệp), tăng 6.000 ha so với ngày 8/8; Đăk Nông: 1.277 ha (682 ha lúa, 575 ha cây lâu năm và 19 ha hoa màu); Lâm Đồng: 2.407 ha; Bình Thuận: 3.200 ha ở huyện Tánh Linh, giảm 400 ha so với ngày 8/8; Đồng Nai: 1.630 ha cây trồng  ở huyện Tân Phú; Bình Phước: 100 ha cây lâu năm thuộc huyện Bù Đăng.

Tình hình hạn hán, thiếu nước

Trái ngược với tình hình mưa, lũ gây ngập lụt diện rộng ở Tây Nguyên, các tỉnh miền Trung đang “quay cuồng” với hạn hán, thiếu nước.

Khu vực Bắc Trung Bộ, có khoảng 9.176 ha (Quảng Bình 2.086 ha, Quảng Trị 4.667 ha, Huế 2.423 ha) bị ảnh hưởng bởi hạn hán thiếu nước.

Khu vực Nam Trung Bộ hiện có 10.641 ha bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, giảm 1.300 ha so với tuần trước, cụ thể các tỉnh: Quảng Nam 400 ha, Quảng Ngãi 2.263 ha, Bình Định 2.000 ha, Phú Yên 5.808 ha và Khánh Hòa 170 ha. Trong đó, diện tích cây trồng bị chết là 641 ha (Bình Định 581 ha, Phú Yên 60 ha). Tổng cộng 31.517 hộ đang bị thiếu nước sinh hoạt, tập trung ở Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên.

Tình hình lũ Đồng bằng sông Cửu Long

Tuần qua, mực nước lũ sông Cửu Long có xu thế tăng trong 04 ngày đầu tuần và giảm vào 03 ngày cuối tuần. Theo số liệu thực đo, mực nước lớn nhất ngày 08/8 tại Tân Châu đạt 1,51 m, thấp hơn 1,31 m so với TBNN (2,82 m), thấp hơn 0,62 m so với năm 2015 (2,13 m); tại Châu Đốc 1,55 m, thấp hơn 0,74 m so với TBNN (2,29 m), thấp hơn 0,27 m so với năm 2015 (1,82 m). Dự báo, mực nước lũ sông Cửu Long tuần tới có xu thế giảm vào 4 ngày đầu và tăng trở lại vào 3 ngày cuối theo triều cường. Đến ngày 15/8/2019, mực nước dự báo đạt 1,42 m tại Tân Châu và 1,43 m tại Châu Đốc.

Chi tiết mời xem tại Báo cáo nhanh Bản tin tuần ngày 09/8/2019./.

VPTC

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article