Đến thời điểm này, dung tích nước hữu ích của 17 công trình hồ chứa tại lưu vực Vu Gia -Thu Bồn mới tích được trên 83 triệu m3, đạt 19,6%.

 

Hiện tại lượng nước trong hồ chứa Phú Ninh đang ở mức rất thấp.
 

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung- Tây Nguyên, hiện dung tích 17 công trình hồ chứa lưu vực Vu Gia- Thu Bồn mới đạt trên 83 triệu m3, tương đương 19,6% tổng dung tích (423,68 triệu m3).

Trong đó có 11/17 hồ có dung tích hữu ích dưới 25% so với dung tích thiết kế, một số hồ có mực nước xấp xỉ hoặc thấp hơn mực nước chết như: Hố Giang, Cao Ngạn, Trung Lộc, Đồng Nghệ, Đồng Tiển...

Trong khi đó một số hồ thủy điện tham gia bổ sung nước tưới cho lưu vực Vu Gia - Thu Bồn đến thời điểm hiện tại đang ở mức rất thấp, tổng dung tích hữu ích các hồ A Vương, Sông Tranh 2, Đăk Mi4, Sông Bung 4 là 48,5 triệu m3, đạt 4,1% so với dung tích hữu ích thiết kế.

Hiện các vùng canh tác trên lưu vực đã kết thúc thu hoạch vụ hè thu 2019, việc cấp nước tưới đã được ngưng toàn bộ. Do đang trong mùa mưa, các hồ chứa đang cần tích nước.

"Vì vậy, trong thời gian tới đề nghị các địa phương, cơ quan quản lý vận hành công trình cần cập nhật diễn biến thời tiết và các bản tin dự báo tiếp theo để có kế hoạch tích trữ nước phục vụ cho các vụ sản xuất năm 2020 và có phương án vận hành đảm bảo an toàn công trình”, Viện Khoa học thủy lợi miền Trung-Tây Nguyên khuyến cáo.

 
Nguồn: nongnghiep.vn 
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article