Theo thông báo số 8859/TB-BNN-TCTL ngày 26/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tổng thời gian lấy nước vụ ĐX 2019-2020 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ là 18 ngày, gồm 3 đợt.

Thực hiện theo quy định tại các Điều 28, 56 Luật Thủy lợi và Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019-2020, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ như sau:

 

Tổng cộng 18 ngày, gồm 3 đợt

+ Đợt 1: Từ 0 giờ 00’ ngày 20/1 đến 24 giờ 00’ ngày 23/1/2020 (4 ngày)

+ Đợt 2: Từ 0 giờ 00’ ngày 5/2 đến 24 giờ 00’ ngày 12/2/2020 (8 ngày)

+ Đợt 3: Từ 0 giờ 00’ ngày 19/2 đến 24 giờ 00’ ngày 24/2/2020 (6 ngày)

 
Trong thời gian lấy nước, mực nước tại Trạm Thủy văn Hà Nội được duy trì trong Đợt 1 từ 1,6m trở lên, Đợt 2 từ 2,0m trở lên và Đợt 3 từ 1,4m trở lên. Lịch lấy nước có thể được điều chỉnh tùy thuộc tình hình thực tế, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện.
 
Để công tác lấy nước đạt hiệu quả cao, đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong khu vực chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Khai thác công trình thủy lợi và các cơ quan, đơn vị có liên quan của địa phương tổ chức lấy nước sớm, chủ động trữ nước vào các khu trũng và hệ thống kênh mương, thực hiện nạo vét các cửa lấy nước và hệ thống kênh, lắp đặt trạm bơm dã chiến và tăng cường vận hành để tập trung đưa nước lên ruộng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận người dân để nâng cao nhận thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; tuyệt đối không phát sinh yêu cầu xả nước từ  các hồ chứa thủy điện ngoài 3 đợt lấy nước trên. Ngoài ra cần tranh thủ các kỳ triều cường và các nguồn nước sẵn có khác để cấp nước khi điều kiện cho phép.
 
Trong thời gian lấy nước, các thông tin liên quan sẽ được Tổng cục Thủy lợi cập nhật thường xuyên trên website: capnuocdongxuan.httl.com.vn và gửi thông tin qua thư điện tử, đề nghị các cơ quan liên quan chủ động khai thác. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời liên hệ bộ phận thường trực điều hành các đợt lấy nước của Tổng cục Thủy lợi:
 
Thông tin liên lạc của bộ phận thường trực:

Điện thoại:  0243.733.5711; 0243.733.5712

Email: tuoitieu@mard.gov.vn.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./. 
 
QLCT 
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article