Tuần từ 14-20/12/2019, các khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ và ĐBSCL hầu như không mưa, một số nơi mưa rất nhỏ với lượng mưa phổ biến < 5 mm; khu vực Bắc Trung Bộ có mưa phổ biến từ 10÷20 mm; khu vực Nam Trung Bộ mưa từ 15÷25 mm, khu vực Tây Nguyên mưa khoảng 10 mm. Dự báo tuần tới, các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa từ 10 ÷ 20 mm, khu vực Nam Trung Bộ mưa <10 mm, khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và khu vực ĐBSCL không mưa. 
 
Dung tích các hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc bộ đạt 58 ÷ 100% dung tích thiết kế, khu vực Bắc Trung bộ đạt 64÷97%, khu vực Tây Nguyên 93÷98%, vùng Đông Nam Bộ đạt 59÷96%.
 
Trong tuần, chiều sâu xâm nhập mặn lớn nhất ứng với ranh 4 g/l từ các cửa sông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long khoảng từ 38 km đến 63 km. So sánh với tuần trước, chiều sâu xâm nhập mặn tại các cửa sông Cửu Long giảm từ 2-14 km, cửa sông Vàm Cỏ tăng từ 18-25 km, sông Cái Lớn tăng 25 km. Độ sâu xâm nhập mặn hiện tại ở các sông cũng đang cao hơn từ 11-26 km so với cùng kỳ mùa khô năm hạn mặn lịch sử 2015-2016. 

 Thông tin chi tiết mời xem tại Báo cáo tuần ngày 20/12/2019./.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article