Tính đến 17h ngày 09/02/2020, diện tích có nước là 510.900 ha đạt 96,2%. Trong đó 10 địa phương đã hoàn thành 100% diện tích gieo cấy theo kế hoạch đủ nước hoặc còn một phần diện tích nhỏ chủ động cấp nước, riêng Thành phố Hà Nội diện tích đủ nước đạt 84,7% và tiếp tục vận hành công trình lấy nước khi nguồn nước thuận lợi.

 

Để bảo đảm cấp đủ cho toàn bộ diện tích gieo cấy theo kế hoạch và tiết kiệm nước từ các hồ chứa thủy điện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 874/TB-BNN-TCTL ngày 06/02/2020 thông báo điều chỉnh lịch lấy nước Đợt 2 và Đợt 3 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019-2020, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ (Thông báo 874) phù hợp với tình hình thực tế.
 

Theo Thông báo 874, Đợt 2 lấy nước đã bắt đầu lúc 0 giờ 00’ sáng ngày 05/02 đến 24 giờ 00’ ngày 09/02/2020 (5 ngày), trong đó duy trì mực nước hệ thống sông Hồng từ 0 giờ 00’ ngày 05/02 đến 24 giờ 00’ ngày 07/02/2020 tại Trạm Thuỷ văn Sơn Tây đạt từ 2,5m trở lên; từ 0 giờ 00’ ngày 08/02 đến 24 giờ 00’ ngày 09/02/2020, tại Trạm Thủy văn Hà Nội đạt từ 2,0m trở lên.

Dòng chảy hạ du hệ thống sông Hồng được duy trì ở mức đảm bảo cho các trạm bơm dã chiến thuộc Thành phố Hà Nội hoạt động hiệu quả. Mực nước trung bình tại Trạm Thủy văn Hà Nội tính đến 19h ngày 09/02 đạt trung bình 1,62m, đạt cao nhất 1,96m lúc 10h.

Tính đến 17h ngày 09/02/2020, diện tích có nước là 510.900 ha đạt 96,2%. Trong đó 10 địa phương đã hoàn thành 100% diện tích gieo cấy theo kế hoạch đủ nước hoặc còn một phần diện tích nhỏ chủ động cấp nước, riêng Thành phố Hà Nội diện tích đủ nước đạt 84,7% và tiếp tục vận hành công trình lấy nước khi nguồn nước thuận lợi.

Tổng cục Thủy lợi đề nghị các tỉnh, thành phố, đặc biệt là thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức vận hành tối đa công trình lấy nước bảo đảm 100% diện tích gieo cấy theo kế hoạch có nước sản xuất, tránh phát sinh yêu cầu bổ sung nước ngoài thời gian lấy nước Đợt 2 và Đợt 3 tại Thông báo 874.

Tiếp tục tổ chức vận động, hướng dẫn người dân tăng cường thực hiện việc làm đất để giữ nước trên ruộng, gia cố bờ vùng, bờ thửa, bảo đảm chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước.

Đồng thời, tổ chức vận hành tối đa công trình thủy lợi để tập trung cấp nước cho các diện tích chưa đủ nước đồng thời tích trữ vào hệ thống kênh mương, ao, hồ, vùng trũng,... để phục vụ tưới dưỡng.

Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện xả nước để bảo đảm mực nước quy định tại Thông báo số 874./.

VPTC 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article