Ngày 20/4/2020, Phó Tổng cục trưởng Lương Văn Anh, Tổ trưởng Tổ Biên tập chủ trì cuộc họp trực tuyến lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi.

 

Quang cảnh cuộc họp 
 
Cuộc họp đã nghe đại diện Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn trình bày quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư. Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung Dự thảo Thông tư, đề nghị cần quy định rõ hơn về kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi; cơ sở xác định các vùng chuẩn lập quy hoạch thủy lợi, điều tra cơ bản thủy lợi; nghiên cứu bổ sung các nội dung điều tra nhằm đáp ứng được các yêu cầu trong hoạt động thủy lợi; xem xét tăng định mức đối với các hạng mục công việc, định mức công chuyên gia tham gia lập quy hoạch và điều tra cơ bản thủy lợi…
 

Kết thúc cuộc họp, Tổ trưởng Tổ biên tập đề nghị 02 đơn vị tư vấn: nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của Thành viên Tổ biên tập; làm việc với Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Cục Quản lý công trình thủy lợi thống nhất các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung Thông tư cho phù hợp, xem xét điều chỉnh định mức công cho các hạng mục công việc và định mức công chuyên gia cho phù hợp với điều kiện hiện nay; Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn đôn đốc triển khai các hoạt động theo kế hoạch Tổng cục trưởng giao./.

NN
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article