Ngày 28/4/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 2911/BNN-TCTL về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2020 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và và Vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng giúp đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.
 

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm nay có chủ đề “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh” với mục đích là nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc cung cấp nước an toàn và vệ sinh môi trường vì sức khỏe cộng đồng với các thông điệp:

1. Không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt.

2. Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.

3. Đảm bảo nước sạch, an toàn cho vùng bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

4. Rửa tay, nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

5. Trữ nước hộ gia đình, giải pháp hiệu quả trong mùa khô hạn.

6. Chung tay vì nước sạch nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

7. Giải pháp nước và vệ sinh bền vững với chi phí hợp lý.

8. Không thể chờ đợi, phải đặt NƯỚC là trung tâm của các kế hoạch hành động./.

TTQGNS 
 
 
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article