Xem video hướng dẫn V sinh môi trường, phòng chống bệnh tật và tai nạn trong vùng lũ lụt tại đây:
 
 
 
 
 
 
 
 Xem video Giới thiệu giải pháp xử lý nước ăn uống cho hộ gia đình trong mùa mưa lũ tại đây:
 
 Xem video Xử lý nước sinh hoạt trong vùng lũ lụt tại đây: 
VPTC -TT QGNS&VSMTNT 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article